Sverige messekampanje.indd

* Vissa funktioner kan kräva extra tillbehör. Dessa ingår inte i grundpriset men kan offereras på begäran. Priserna varierar för de olika tillbehören.

GS Fleet funktioner

Standardfunktioner

GS Fleet funktioner – övergripande förklaringar:

Tillvalsfunktioner som ingår i paketen

PRO

BASIC

ENTERPRISE

Realtidspositionering på karta:

Kontinuerlig realtidspositionering i Googlemaps.

Objektsrapporter:

Sammanfattar data för varje enskilt objekt.

Zonlarm (Geo Fence):

Registrering vid inpassering eller utpassering av en fördefinierad zon.

Spårlogg:

Grafisk historik av körda sträckor.

Larmingång:

Möjlighet till anslutning av extern sensor. Larm kan skickas via e-post, sms, xml etc.

Smartphone applikation:

Tillgång till funktioner via en Smartphone.

Zonregistreringar:

Registrering vid in och/eller utpassering av fördefinierade zoner. Kan väljas för flera objekt.

Importerar adresser och adresslistor somkan visas på kartan. Rörelser till och från adresserna registreras i systemet

POI import:

Allmänna larmoch Systemövervakning:

Ställ in larmför olika aktiviteter och för systemövervakning.

Rapportgenerator:

Skaparapporterfrånvårturvalavfärdigamallarellerskapaegna.

Administrationsverktyg:

Skapaettobegränsatantalunderanvändaremedolikabehörighetsnivåer.

Anpassningsbaradatafältochsystemtexter:

Anpassa larmoch data och meddelandefält efter era egna behov.

Håller koll på serviceintervall och andra viktiga händelser för varje objekt baserat på körsträcka, datum eller körtid.

Servicehantering:

Spårloggmedkörriktningsförändringar:

Ökadprecisionpåspårloggarochrapportertackvareregistreringavkörriktningsförändringar.

Immobilizer–startspärr*:

Förhindrarstartavmotorn.StyrsviawebbenellermedDallasnyckel.

Föraridentifikation*:

Identifiering och loggning av aktiv förare via Dallasnyckel, Garmin, SMS eller webben.

Analoga sensorer*:

Övervakningavtemperaturoch/ellerannanviktigdataförer lastmedgrafiskpresentationochlarm.

Bränslekontroll*:

Beräknar och presenterar objektets bränsleförbrukning.

FleetLink – Garmin tvåvägskommunikation*:

Garmin-integration för kommunikation mellan trafikledning och förare.

CAN-data avläsning*:

Avläsning och presentation av CAN-data. Kräver att objektet har stöd för FMS.

Förarbeteendeanalys:

Beräkning och presentation av förarens körbeteende.

Skräddarsydda lösningar

Kundanpassade lösningar finns tillgängliga beroende på de behov just er verksamhet har.

Integration:

Integrationsmöjlighetermed bland annat ERP och CRMsystem.

Tjänster som ingår för våra GS Fleet kunder:

Gratis support ingår för alla våra GS Fleet kunder.

Support vardagar 08.00 – 16.00:

Vid en stöldsituation har alla våra kunder tillgång till vår larmcentral 24/7. Vi hjälper dig i hela processen med polisen samt att hitta och hämta det stulna objektet.

Larmcentral:

Uppgradera GS Fleet-nivå:

Våra kvalificerade supportmedarbetare finns till hands för att hjälpa er att uppgradera GS Fleet-nivå när som helst.

Kostnad för datatrafik:

Vi har exeptionellt bra mobiltäckning över hela Europa och alla trafikkostnader ingår i ditt abonnomang oavsett GS Fleet-nivå.

Dygnet runt support (SLA):

Enterprisekunder har tillgång till våra supporttjänster 24/7/365 med ett signerat SLA (Service Level Agreement).

Made with